Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการอบรมเกษตรกร “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย” จ.สกลนคร

โครงการอบรมเกษตรกร “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย” จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ  ณ ห้องประชุม อาคาร14 (อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

     สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกร เรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย" จัดโดย คณะทรัพยากธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 

     และในการณ์นี้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี แด่นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิด ในโอกาสเยี่ยมชมบูธสมาคมฯ และนายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการ ได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล

     ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ บจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์ ที่ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นของที่ระลึกร่วมกับสมุดโน๊คของสมาคมฯ มอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
BACK