Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

            สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง "ไม้ผลไทยสู่ยุคเกษตร 4.0" ของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด มหาชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และในการณ์นี้ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแจกฟรีให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
BACK