Menu
NEWS & ACTIVITIES

ประชุมหารือโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

                สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย นำโดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม ได้มอบ"พระแก้ว" เป็นที่ระลึกแด่ ฯพณฯ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานการประชุม โครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิญชวนภาคเอกชนร่วมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน
 
BACK