Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ประจำปี 2561

                 นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย พร้อมมอบของที่ระลึก แด่ นางวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์
 
BACK