Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ประจำปี 2561

             สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม มอบของที่ระลึกในโอกาสร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยแด่ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
BACK