Menu
NEWS & ACTIVITIES

มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

             สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 

BACK