สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2514 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีปราบศัตรูพืช ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ สมาคมการค้าและการสั่งปุ๋ยไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตินำเข้าปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 ซี่งอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและนายกสมาคมฯจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
อ่านข่าวทั้งหมด  
อ่านต่อ »
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีแด่ ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อ่านต่อ »
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ 2559
อ่านต่อ »
สรุปข่าวน่าสนใจ ในแวดวงเกษตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
บทความเรื่อง CLMV โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย
สรุปข่าวน่าสนใจ ในแวดวงเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม 2558
สรุปข่าวน่าสนใจ ในแวดวงเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2558
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
พระราชบัญญัติทั้งหมด 


THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION
106 Chimpli Road, Chimpli, Talingchan, Bangkok.10170
Tel & Fax : 0-2448-7616
 
สำหรับสมาชิก
   Forgot Password
เช็คราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพอากาศวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
Copyright © 2006-2008 Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com